Handledning

Vi hjälper er att tillsammans hitta gemensamma arbetssätt, att komma vidare i en specifik frågeställning eller hitta nya lösningar i ert elevhälsoarbete. 


Vi erbjuder er handledning i olika former:

  • Handledning via Teams eller Zoom
  • Handledning IRL
  • Handledning enskilt eller i grupp
  • Handledning till elevhälsoteam


Exempel på våra handledningsuppdrag:

  • Närvarohandledning - handledning vid problematisk frånvaro
  • Mötesstruktur och samverkan
  • Kommunikation och relationsskapande processer

Kontakt


Email: info@ineqsolutions.se
Copyright. All Rights Reserved