OM OSS
Ineq Solutions är ett Karlstadbaserat företag som startades 2019. Företaget startades och drivs av oss Sara Lindahl och Sofi Finnstam. Vi är utbildade socialpsykolog och socionom med lång erfarenhet inom offentlig verksamhet, elevhälsoarbete och utvecklingsarbete.   

 

Vi vill vara med och utveckla det psykosociala arbetet och ta med den in i den tekniska och digitala världen.  Det psykosociala perspektivet och kunskapen har inte hängt med i den digitala utvecklingen och vi vill göra ändring på det. Med vår kompetens och kunskap förenar vi psykosociala metoder med smart digital teknik. Vi utvecklar psykosociala innovationer som gör skillnad på riktigt. Vi skapar inte bara verktyg, vi skapar kunskapsbaserade arbetssätt och metoder. 

Sofi Finnstam

Föreläsare, handledare och metodutvecklare

Utbildad socionom med mångårig erfarenhet som skolkurator inom grundskolan samt utredare inom socialtjänsten.  


Driver verksamhetsnära elevhälsoutveckling där skolkultur och kommunikation är särskilda intresseområdenSom tidigare medlem i Karlstads kommuns närvaroteam har Sofi hög kompetens och flerårig erfarenhet att handleda skolor i skolnärvarofrågor. 


Med långsiktigt strategiskt tänkande driver Sofi förändringsprocesser som väcker engagemang. Sofi är en uppskattad handledare och med strategiskt och analytisk förmåga får hon team och arbetsgrupper att växa. 


Med sitt sätt att inspirera och utveckla nya arbetssätt är hon numer även entreprenör och social innovatör. 

 

Sara Lindahl

Projektledare, föreläsare, handledare och elevhälsoutvecklare

Utbildad socialpsykolog med en elektroingenjörsutbildning botten, en spännande kombination av kunskaper som gör att Sara driver elevhälsoarbete och skolutveckling på flera nivåer med stor framgång.


Arbetar som projektledare och driver skolnärvaroprojektet i Karlstad kommun. Har skapat skolnärvaromodellen som är nationellt erkänd och hon är en uppskattad föreläsare gällande skolfrånvaro. Sara är samordnare för Karlstads kommuns skolkuratorer och sitter med i den centrala elevhälsans utvecklingsgrupp


Sara har tidigare drivit projekt inom social hållbarhet och tillgängliga lärmiljöer. Hennes förmåga att tydliggöra, konkretisera och visualisera gör att hon kan knyta ihop forskning och praktisk erfarenhet på ett sätt som kan förstås av många.  Hennes kompetens, erfarenhet och driv gör att hon idag även kan kalla sig social innovatör. 


Kontakt


Email: info@ineqsolutions.se
Copyright. All Rights Reserved