Om Ineq Solutions

Bakgrund


Ineq Solutions är ett Karlstadbaserat aktiebolag med 2 anställda. Företaget grundades 2019 av Sara Lindahl och Sofi Finnstam.


Ineq Solutions har skapat varumärket Buhobox och det finns i dagsläget en första digital produkt på den svenska marknaden. Med vår tidigare yrkesbakgrund inom skola och offentlig verksamhet såg vi behov av att effektivisera och professionalisera det psykosociala arbetet.  Idén till Buhobox - en digital skolsocial verktygslåda har vuxit fram och vi startade vårt företagande på Innovation Park Karlstad.


Vi är ett startup-bolag som bland annat fått stöd av Vinnova, Digital well, Region Värmland och Almi. På kort tid har vi etablerat oss som tech-företag och siktet är att nå en internationell marknad med målet att bli ledande i Skandinavien.


Samverkan

Innovation kräver samverkan. Vi är stolta över att ha ett samarbete med Karlstads Universitet och Friends.


Vi är alltid öppna för nya samarbeten så kontakta oss!

Våra vänner

Friends
Karlstads universitet
Region Värmland
Digitalwell Arena
DigitalWell Ventures
Vinnova Sveriges innovationsmyndighet
Karlstads Kommun
Altran
Almi

Team

Sofi Finnstam

Sofi Finnstam

Föreläsare, handledare och metodutvecklare

Sara Lindahl

Sara Lindahl

Projektledare, föreläsare, handledare och elevhälsoutvecklare

Om Ineq Solutions

Ineq Solutions förenar psykosocial kunskap med smart digital teknik. Vi hjälper dig att kvalitetsäkra och förenkla ditt arbete med hjälp av våra verktyg och utbildningar. 


Följ oss