Utbildningar

Introduktion till nya skolkuratorer


En webbutbildning för dig som är ny skolkurator inom grundskolan och vill bygga en kunskapsbas och ett nätverk för att känna dig trygg i din profession. 

Kontakt


Email: info@ineqsolutions.se
Copyright. All Rights Reserved