Föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar inom psykosociala metoder, gruppdynamik och arbetsmiljö. Kontakta oss eller läs om våra föreläsningar riktade till skolan genom att klicka här!