Handledning & processtöd

Vi hjälper er att tillsammans hitta gemensamma arbetssätt, att komma vidare i en specifik frågeställning eller hitta nya lösningar i ert team.


Handledning

  • Handledning via Teams eller Zoom
  • Handledning IRL
  • Handledning enskilt eller i grupp
  • Handledning till elevhälsoteam
  • Närvarohandledning - handledning vid problematisk frånvaro
  • Mötesstruktur och samverkan
  • Kommunikation och relationsskapande processer


Processtöd

Vi stöttar er i ert förändringsarbete genom att vara ett processtöd till ledning och team. Tillsammans hittar vi vägar för kommunikation, skapar ledstänger och strukturer för möjliggöra ett gott samarbete. Vi stöttar er att identifiera faktorer och behov för att kunna formulera mål som hjälper er att driva arbetet och teamet framåt.

Skicka förfrågan

 
 
 
Jag accepterar Ineq Solutions integritetspolicy
 
 

Om Ineq Solutions

Ineq Solutions förenar psykosocial kunskap med smart digital teknik. Vi hjälper dig att kvalitetsäkra och förenkla ditt arbete med hjälp av våra verktyg och utbildningar. 


Följ oss