Integritetspolicy

Adresser kommer inte att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag. Alla utskick görs med teknik som inte visar adresser till andra prenumeranter. I varje utskick kommer prenumeranterna ha möjlighet att avregistrera sig från framtida utskick. 

Prenumerationen innebär att Ineq Solutions behöver behandla din e-postadress som en personuppgift. Det är Ineq Solutions som är personuppgiftsansvarig med organisationsnummer 559205-1204.


Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Ineq Solutions kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att Ineq Solut är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer Ineq Solutions aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU/EES.

Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Detta gör du genom att avsluta din prenumeration. Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, invändning, eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta info@ineqsolutions.se, du kan även kontakta vårt dataskyddsombud på info@ineqsolutions.se. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Genom att inleda en prenumeration på nyhetsbrevet samtycker du till ovanstående

Om Ineq Solutions

Ineq Solutions förenar psykosocial kunskap med smart digital teknik. Vi hjälper dig att kvalitetsäkra och förenkla ditt arbete med hjälp av våra verktyg och utbildningar. 


Följ oss