Hållbarhetsarbete

Alla globala målen för hållbar utveckling

För att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 krävs det att vi alla bidrar. Vår ambition är att driva företaget på ett ansvarsfullt sätt som tar hänsyn till sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer. Att sträva efter en god och stabil ekonomisk tillväxt möjliggör för oss som företag att vara det Impact-företag som vi vill vara. För den sociala hållbarheten är den drivkraft i hela vår verksamhet. Vi har identifierat 4 globala mål där vi kan påverka i arbetet mot en hållbar utveckling.

3. God hälsa och välbefinnande

Ineq Solutions ska vara ett företag som leder utvecklingen av psykosociala metoder i Skandinavien.


Genom att digitalisera psykosociala verktyg och utveckla nya metoder möjliggör vi förbyggande insatser och skapar förutsättningar för människors psykiska hälsa, välbefinnande och gemenskap.

4. God utbildning för alla

Ineq Solutions ska bidra till att alla barn känner sig trygga och inkluderade i skolan.


Våra tjänster och produkter ger yrkesverksamma kompetensutveckling och förutsättningar för att skapa en trygg och inkluderade miljö för alla och öka tillgängligheten för personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

5. Jämställdhet

  Ineq Solutions ska vara ett företag som stärker och inspirerar kvinnligt entreprenörskap och innovationskraft.


  Företaget syftar till att digitalisera och utveckla traditionellt kvinnodominerande yrken och arbeta för att förändra könsroller och könsnormer i samhället. Företaget har en jämn könsfördelning i styrelsen.

  9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

  Ineq Solutions ska bana väg för nya innovationsbolag.


  Vi vill inspirera andra som arbetar inom offentlig verksamhet att våga lyfta sina idéer och ta steget ut som entreprenörer. Vi vill också påverka så att kommuner och regioner möjliggör att kompetens och innovationskraft tas tillvara på i alla nivåer.

  Team

  Sofi Finnstam

  Föreläsare, handledare

  och metodutvecklare

  Sara Lindahl

  Projektledare, föreläsare, handledare och elevhälsoutvecklare

  Om Ineq Solutions

  Ineq Solutions förenar psykosocial kunskap med smart digital teknik. Vi hjälper dig att kvalitetsäkra och förenkla ditt arbete med hjälp av våra verktyg och utbildningar. 


  Följ oss