Psykosocial innovation


Vi är företaget som för ihop psykosocial kunskap med smart digital teknik. Vi produktutvecklar fysiska och digitala verktyg för psykosocialt arbete. Våra kunder är alla verksamheter som vill driva psykosocial utveckling, både inom privat och offentlig sektor. 

Under 2020 lanserar vi vår produkt Buhobox - en skolsocial verktygslåda.

BuhoBox Sociogram är nominerad till Årets digitala välfärdsinnovation 2020. 

Tilldelad Skapa Hederspris Värmland 2020

BuhoBox


Buhobox är din skolsociala verktygslåda. Här hittar du verktyg som är ett stöd för dig i ditt arbete med barn och ungdomar. Oavsett vad du arbetar med inom skolan, om du är pedagog eller elevhälsopersonal, ska alla barn och elever ges det stöd och stimulans som de behöver för att de kan utvecklas så långt som möjligt.


Utbildningar


Behöver er verksamhet eller företag hjälp att driva era psykosociala frågor. Vi kan hjälpa er bland annat med behovsformulering, processriktning och planeringsstöd. Vi erbjuder även föreläsningar/fortbildning och handledning. 


Kontakta oss så skräddarsyr vi ett koncept för er! 


Handledning


Vi hjälper er att tillsammans hitta gemensamma arbetssätt, att komma vidare i en specifik frågeställning eller hitta nya lösningar i ert elevhälsoarbete. 
Kontakt


Email: info@ineqsolutions.se
Copyright. All Rights Reserved