INEQ SOLUTIONS

Företaget som förenar psykosocial kunskap med smart digital teknik

Vi produktutvecklar fysiska och digitala verktyg för psykosocialt

arbete samt genomför utbildning, handledning och processtöd.


Våra kunder är alla verksamheter som vill driva psykosocial

utveckling, både inom privat och offentlig sektor.

Två händer håller två pusselbitar som passar ihop
Skapa Innovationspris till minne av uppfinnaren Alfred Nobel

Tilldelad Skapa Hederspris Värmland 2020

Vinnare av DigitalWell award 2021

100 grader Karlstad

Buhobox nominerad till Årets digitala välfärdsinnovation 2020

Psykosocial innovation


Med begreppet psykosocial menar man att den psykiska hälsan (psyko) till stor del påverkas och formas av olika sociala faktorer (social). En innovation skapar förändring och kan ses som en process där någon utvecklar och realiserar nya lösningar på ett problem. 


Innovationer är mer än bara en idé, de kräver även entreprenörer som

driver och organiserar förverkligandet av dessa. Ineq Solutions står för kreativitet och initiativförmåga och utvecklar nya metoder och verktyg

för att lösa samhällsproblem. Genom att förankra metoder i teori, forskning och kunskap om samspelet mellan individen och samhället skapar vi psykosociala innovationer.

PRODUKT

Buhobox


Buhobox är din skolsociala verktygslåda. Här hittar du digitala verktyg och utbildningar som är ett stöd för dig i ditt arbete med barn och ungdomar. Oavsett vad du arbetar med inom skolan, om du är pedagog eller elevhälsopersonal, ska alla barn och elever ges det stöd, stimulans och gemenskap som de behöver för att de kan utvecklas så långt som möjligt.

Buhobox uggla

PRODUKT

Confidbox


Confidbox är en digital verktygslåda som syftar till att ge stöd till företag att arbeta praktiskt med social hållbarhet och gruppdynamik.


Confidbox består av olika digitala verktyg som är ett komplement till era sedvanliga medarbetarundersökningar. Verktygslådan fokuserar på gruppen, kommunikation och samverkan i syfte att fördjupa förståelsen för de processer som sker inom och mellan organisationer.

Hållbarhetsarbete


Ineq Solutions arbetar för att möta nya samhällsutmaningar och förändra föreställningar om vad innovation är. Vi behöver alla ta ansvar för och relatera till agendamålen, läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Globala målen för hållbar utveckling

Följ oss på sociala medier

Man sitter vid laptop med en kaffekopp

Om Ineq Solutions


Ineq Solutions vill vara med och utveckla det psykosociala arbetet och ta med det in i den tekniska och digitala världen. Vi skapar inte bara verktyg, vi skapar kunskapsbaserade arbetssätt och metoder, psykosociala innovationer som gör skillnad på riktigt.

Våra vänner

Karlstads universitet
Region Värmland
Digitalwell Arena
Digitalwell Ventures
Vinnova Sveriges innovationsmyndighet
Karlstads kommun
Altran
Almi

Team

Sofi Finnstam

Sofi Finnstam

Föreläsare, handledare

och metodutvecklare

Sara Lindahl

Sara Lindahl

Projektledare, föreläsare, handledare och elevhälsoutvecklare

Sara Lindahl

Mattias Lindahl

Fullstackutvecklare

Om Ineq Solutions

Ineq Solutions förenar psykosocial kunskap med smart digital teknik. Vi hjälper dig att kvalitetsäkra och förenkla ditt arbete med hjälp av våra verktyg och utbildningar. 


Följ oss