Team

Sofi Finnstam

Föreläsare, handledare och metodutvecklare

Utbildad socionom med mångårig erfarenhet som skolkurator inom grundskolan samt utredare inom socialtjänsten. 


Har drivit verksamhetsnära elevhälsoutveckling där skolkultur och kommunikation är särskilda intresseområden. Sofi har tidigare varit en del av Karlstads kommuns närvaroteam och har hög kompetens och flerårig erfarenhet av att handleda skolor i skolnärvarofrågor.


Med långsiktigt strategiskt tänkande driver Sofi förändringsprocesser som väcker engagemang. Sofi är en uppskattad handledare och med strategiskt och analytisk förmåga får hon team och arbetsgrupper att växa.


Med sitt sätt att inspirera och utveckla nya arbetssätt är hon numer även entreprenör och social innovatör.


Sara Lindahl

Projektledare, föreläsare, handledare

och elevhälsoutvecklare

Utbildad socialpsykolog med en elektroingenjörsutbildning i botten, en spännande kombination av kunskaper som gör att Sara driver elevhälsoarbete och skolutveckling på flera nivåer med stor framgång.


Sara har arbetat som samordnare för Karlstads kommuns skolkuratorer och varit en del av den centrala elevhälsans utvecklingsgrupp. Hon har tidigare drivit projekt inom social hållbarhet och tillgängliga lärmiljöer. De senaste åren har hon arbetat som projektledare för skolnärvaroprojektet i Karlstad kommun där hon skapade skolnärvaromodellen och är sedan dess en uppskattad föreläsare inom ämnet.


Hennes förmåga att tydliggöra, konkretisera och visualisera gör att hon kan knyta ihop forskning och praktisk erfarenhet på ett sätt som kan förstås av många. Hennes kompetens, erfarenhet och driv gör att hon idag även kan kalla sig social innovatör.

Mattias Lindahl

Fullstackutvecklare

Utbildad civilingenjör inom datavetenskap med mångårig erfarenhet av mjukvaruutveckling. 


Genom att bidra med ett strukturerade arbetssätt driver han utvecklingen framåt med säker hand. Med en positiv attityd och ett stort tålamod finner han ständigt lösningar på nya utmaningar där måndag är veckans bästa dag!

Om Ineq Solutions

Ineq Solutions förenar psykosocial kunskap med smart digital teknik. Vi hjälper dig att kvalitetsäkra och förenkla ditt arbete med hjälp av våra verktyg och utbildningar. 


Följ oss